Brand Logo

ЛИДЕРИ

В ПРЕДЛАГАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ,

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ, РЕМОНТИ

ЛИДЕРИ

В ПРЕДЛАГАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

КОИ СМЕ НИЕ ?

Фирма “ТИПС” ООД – гр. Велинград е регистрирана с РЕШЕНИЕ № 1312 на 17 юли 2003г. в Пазарджишки окръжен съд, ф. д № 750/2003г., том 34, рег. 1, стр. 26, парт.3536.Булстат: 112600096 , ИН по ДДС BG 112600069 Дружеството се представлява и управлява от управителите: Христо Кръстев Тричков и инж. Кръстю Христов Тричков- технически ръководител на обекти , с адрес на управление ул.”Ангел Чопев” №12 гр.Велинград , обл.Пазарджик

Предмет на дейност на “ТИПС” ООД е СТРОИТЕЛСТВО- ремонтни, реставрационни, строително-монтажни работи, извършване лицензирана оценка на недвижими имоти, изработване на инвестиционни проекти и бизнес планове .

Фирма „ТИПС” ООД е правоприемник на ЕТ ”ТИПС-Кръстю Тричков”, която е създадена през 1990 г. и продължава традициите в строителството – качествено , в срок завършвани поетите обекти , издадени по надлежния ред с необходимата документация .

Благодарение на приемственноста между поколенията „ТИПС” ООД е предпочитана не само в рамките на гр.Велинград , но и в областа , като е изпълнявала обекти по проекти програма „Красива България” , оперативна програма регионално развитие , европроекти към Министерство на енергетиката и Министерство на земедилието, включително е работила в бази на далеко-съобщенията с ограничен контрол на достъ .п

Качественото изпълнение на поетите обекти и тяхното завършване в срок е наш приоритет.

„ТИПС” ООД е регистрирана в Камарата на строителите за „първа” , „четвърта” и „пета” група строежи през януари 2008 година и поддържа членството си до момента /2016г./ .

Бизнес отношенията и работния процес във фирмата се организира от екип висококвалифицирани специалисти и административни служители .

Христо Кръстев Тричков – УПРАВИТЕЛ

Образование: висше- ИУ- гр. Варна, 1997г.

Степен: “магистър по икономика и управление на строителството”

Стаж по специалността: 17 години.

Квалификация: лицензиран оценител на недвижгими имоти.

инж. Кръстю Ххристов Тричков – УПРАВИТЕЛ И ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Образование: висше- ВИАС – гр. София, 1980г.

Специалност: строителен инженер, В и К- мрежи и съоръжения ИУ-гр. Варна. 1989г.

Специалност: ОПУС- магистър по икономика на строителството

Стаж по специалността: 36 години:

Квалификация:

  • лицензиран оценител на недвижими имоти
  • проектант- В и К- мрежи и съоръжения